Türkiye'de sağlık sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan MNT olarak; ürün ve hizmetlerimizde güncel teknolojiyi takip eder, tüm süreçlerde kendimizi geliştirerek sürekli iyileştirmeyi esas alırız. Bu sayede kaliteyi en üst seviyede tutarken, müşterilerimizin beklentilerini fazlası ile karşılar, memnuniyetlerini ön planda tutarız.

Belirlenen standartlarda sürdürülebilir hizmet vermek için, şirketimizdeki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek temel amacımızdır.

Bu çerçevede Kalite Politikamız;

• Sektörde öncülük yapan yenilikçi bir şirket olmak,
• Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla; kaliteli, ihtiyaç ve beklentiye en uygun ürün ve hizmetleri sunmak,
• Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak tüm süreci verimli ve güvenli bir şekilde yönetmek,
• Kaynakları etkin ve verimli kullanarak süreci zamanında tamamlamak,
• Sadeleşme ve sürekli iyileştirme perspektifi ile ürün ve hizmet kalitesinde daha iyiye ulaşmak,
• Süreçlerimizi kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile desteklemek,
• Çalışanlarımıza kendilerini sürekli geliştirmeleri için fırsatlar sunmak ve keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak,
• Kalite bilincinin tüm birimlerimize yerleşmesini sağlamak,
• Şirketimizde katılımcı yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve tüm süreçlerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek esaslarına dayanır.

Kalite Politikamız ile;
• Verimlilik artışını ve pazara çıkış süresini azaltmayı,
• İnovasyon ile rekabet avantajı sağlayan hizmetler geliştirebilmeyi,
• Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza fırsatlar sunarak sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
MNT olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmeyi esas alan bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Organizasyonumuz dahilinde yer alan tüm personelin, iş sırasında yaralanma ve hastalanmalarına karşı alınan önlemleri üst düzeyde tutmak, İSG politikamızın temelini oluşturur.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” çerçevesinde performans takibi yapar, süreçleri periyodik olarak gözden geçirerek sistemin sürekli gelişmesini sağlarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

• İSG ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları değerlendirmek, bu standartlara uygunluğu sağlayarak ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,

• Çalışanlarımıza eğitimler vererek İSG konusunda bilinçlendirmek ve gerektiğinde eğitimleri tekrarlamak,

• İSG mevzuatlarına uygun olarak; organizasyonumuzda yer alan tüm çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak, araç-gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmak, gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

• İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek riskleri tespit etmek, geliştirdiğimiz koruyucu önlemlerle bu risklerin en düşük seviyeye indirilmesini sağlamak,

• Çalışanlarımızın periyodik sağlık taramalarını yapmak, meslek hastalıkları konusunda erken tanı imkanı sağlamak,

• Acil durumlarda en hızlı ve en doğru şekilde müdahale ederek; çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlamak esaslarına dayanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız ile;
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini kontrol altında tutmayı,
• Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamayı,
• Tüm çalışanlarımızın katılımıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü” geliştirmeyi hedefliyoruz.

Hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşın.

© 2019 MNT bir kuruluşudur. Her hakkı saklıdır.

Yukarı