www.mnt.com.tr (“Site”), kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini, işbu ilkeler ile belirlenen şartlar ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında ya da söz konusu üyenin haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri gibi Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgiler dolayısıyla oluşabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan Site sorumlu tutulmayacaktır.

www.mnt.com.tr taraflarca sağlanan kişisel bilgileri, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve Site’yi daha işlevsel kılabilmek adına kendi içerisinde değerlendireceğini beyan eder.

Site’in işbu Yasal Bilgiler hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklı olmakla birlikte yapılacak her türlü değişiklik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu nedenle işbu Web Sitesi’nde yer alan "Yasal Bilgiler" sayfasının sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.

MNT.COM.TR KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. KONU VE KAPSAM:

1.1. Bu sözleşme (“Sözleşme”), www.mnt.com.tr'a (“Site” olarak da anılır) ilişkin hakların sahibi olan MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (MNT) ile siteyi kendi rızası ile kullanan/üye olan ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Site’nin ve Site’de yer alan veri tabanı ile ilanların kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Site, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.

1.3. Site, MNT A.Ş.'ne ait, marka ve ürünlerin, bilgilendirme amacıyla ücretsiz olarak tanıtıldığı aynı zamanda ziyaretçilere iletişim kurabilme olanağı tanıyan bağımsız çevrimiçi (online) bir web sitesidir. Site aynı zamanda, ziyaretçilerin isteği ile e-bülten üyeliği şeklinde kayıt olmak koşuluyla, üyelere (Üyeler) hizmet ve ürünlerin bilgilendirme mesajlarını periyodik olarak gönderme imkânı da tanımaktadır.

1.4. Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Ziyaretçi veya Üye Site’yi kullanmaktan vazgeçmelidir. Site’yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’nın/Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.

2. GENEL HÜKÜMLER:

2.1. Site’de yer alan marka ve ürünlere ilişkin olarak yer alan resim, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları sadece MNT A.Ş. tüzel kişiliğine ve yatırımcılarına aittir. Bunlarla ilgili olarak, Site dışı alanlarda kullanılan markalar veya ürünler, MNT tarafından resim ve görsel verilerin kaldırılması talep edildiği takdirde yasal haklar çerçevesinde derhal kaldırılmalıdır. Söz konusu izinsiz olarak kullanılan resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı Site'nin hiçbir sorumluluğu ve bunların doğruluğu konusunda bir taahhüdü bulunmamaktadır.

2.2. Site’de bilgisi yer alan şirket, markalar veya yatırımcılara ilişkin bilgiler, şirket ve proje sahipleri ile yatırımcılar tarafından verilen bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Herhangi bir şekilde şirket ve markalar ile ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Şirket yetkililerine haber vermek suretiyle Site'den kaldırılabilir.

2.3. Site kapsamında yer alan bilgiler ziyaretçileri bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup, ziyaretçilerin, sitede yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirket, ziyaretçilerin, Site’de yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Ziyaretçiler ve Üyeler, Site içeriğinden, veritabanından ve ekranlardan edindiği bilgilerini doğrudan kendisi şirket ve ürün tellallığı/komisyonculuğu faaliyetini yürütecek şekilde kullanamaz.

2.4. Şirket, her ne surette olursa olsun Site’ye erişimin aksamasında, engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın faaliyetine son verme hakkını saklı tutmaktadır.

2.5. Şirket, Site’de yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar (linkler)’a doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.6. Site'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Ziyaretçi, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Ziyaretçi, Site'ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2.7. Ziyaretçiler yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Ziyaretçilerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

2.8. Site üzerinden alınan herhangi bir hizmet için tahsil edilen herhangi bir ücret bulunmamaktadır.

3. GİZLİLİK

3.1. Site, kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini, www.mnt.com.tr Gizlilik İlkeleri ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgilerden Site sorumlu tutulmayacaktır. İşbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Site’nin arayüzü, Site Veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’ye aittir yahut Site tarafından yasal şekilde kullanılmaktadır. Ziyaretçiler, Site’ye ait fikri hakları ve Site unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Site, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Site içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır.

4.2. MNT markası ve logosu, MNT A.Ş.'nin tescilli markası olup, her ne suretle olursa olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka ihlaline teşkil etmektedir.

5. YETKİ

5.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

6.1. Ziyaretçiler, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MNT, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşın.

© 2019 MNT bir kuruluşudur. Her hakkı saklıdır.

Yukarı